Hvordan komme i gang?

Det er flere ting dere bør ta stilling til før dere starter selve bibelstudiet. Her finner du noen råd som kan hjelpe dere i gang med planleggingen.

Du kan lese mer om dette og mer til i boka "En kilde til vekst". 

 

Gruppestørrelse

Jo flere deltakere det er i en gruppe, jo flere forskjellige synspunkter, nyanser, erfaringer og kunnskaper kan komme fram ­under samtalen. Samtidig vil det i større grupper være noen som ikke har frimodighet til å delta aktivt i samtalen. Det er lettere å bli kjent med hverandre og oppnå en åpen og trygg atmosfære i en mindre gruppe enn i en stor. Blir gruppen for liten, kan det likevel være vanskelig å få i gang en konstruktiv samtale fordi det kommer fram færre synspunkter.

Vi anbefaler
en gruppestørrelse på 6-8 personer. Forskning på grupper gir noe ulikt svar: noen viser at 6 er et optimalt antall, andre sier 7. 

For å få statsstøtte
til bibelgruppa må man ha minimum én tellende deltaker. En tellende deltaker må være minst 14 år i løpet av kursåret og må ha deltatt på minst 75 % av tiden. Dette er kun minimumskravet for å kunne motta støtte. Vi anbefaler mist fem deltakere når man starter opp en gruppe. Lavere deltakertall en fem må begrunnes i godkjenning av studieplan.

Mer om regler for deltakertall kan du lese på K-studs nettsider: k-stud.no

 

Planlegg i fellesskap

Gruppa bør på første møte samtale om hvilken måte dere skal arbeide med stoffet på, hvorfor dere vil gjøre det slik, og hvilket utbytte dere ønsker å ha av studiet.

I alle studieplanene dere finner på www.bibelstudie.no/studieplaner, er det anbefalinger for hvordan dere kan sette dere inn i bibelstoffet. Se også lenken "Måter å studere Bibelen på" www.bibelstudie.no/metoder.    

Dere bør også planlegge hvor mange og lange samlinger dere skal ha, hvilke tekster eller temaer som skal tas opp hver gang, hvordan dette skal forberedes og gjennomføres, og hvem som skal ha ansvar for dette.

 

Hvor ofte skal dere samles?

Det er viktig å tilpasse tidspunkt og h­yppighet­ til deltakernes behov og muligheter. I følge flere undersøkelser ­­­er det mest vanlig å møtes hver 14. dag. I dagens travle samfunn kan det være vanskelig for mange å møtes fast hver uke. Gruppen bør imidler­tid ikke samles sjeldnere enn hver tredje uke. Møtes man for sjeldent, er det lett å miste oversikten.

Vi anbefaler
Av hens­yn til både fe­llesskapet i gruppen og framgangen i studiet anbefaler vi at dere møtes hver 14. dag. 

 

Hvor lange skal samlingene være?

En studie­samtale på en time kan være for kort. Samlingene bør heller ikke vare over tre timer, for da blir det vanskeligere å holde konsentrasjonen oppe og interessen for temaet ved like. Studiegrupper møtes som regel på kveldstid, da de fleste er slitne og begynner å bli trøtte. Dette er det viktig å ta hensyn til.

Vi anbefaler
Ofte kan det være hensiktsmessig å ha samlinger på enten 2 eller 2,5 time.

For å få stats­støtte
må dere ha minst 8 studietimer til sammen.

 

Trenger dere en gruppeleder?

Vi anbefaler
at dere velger en gruppeleder. Les mer om hvorfor og hvordan i lenken "Å lede en bibelgruppe" www.bibelstudie.no/ledelse.    

 

Program

Faste ledd
Dere bør ha noen faste ledd på hvert møte, f.eks. be Fadervår sammen, synge en sang eller salme som passer til temaet, og be sammen avslutningsvis. Se også "Felles kjøreregler" for bibelstudiemetodene i lenken "Måter å studere Bibelen på" www.bibelstudie.no/metoder.

Fellesskapsbygging
Det er fellesskapsbyggende å samles om et måltid. Vi anbefaler en enkel servering fordi mange ikke har tid eller helse til å stelle i stand så mye. Noen grupper spiser kveldsmat sammen. Sett fram brød og litt pålegg, og smør maten deres selv. De som har gruppe­samlinger i menighets­lokalet, kan ta med seg matpakke eller bytte på å ta med noe enkelt. Andre grupper nøyer seg med en kaffe- eller tekopp eller supplerer med en enkel kake.

Bevertningen kan serveres under en pause for å få avveksling i samværet. En annen mulighet er å avslutte med maten og bli sittende og prate med hverandre en stund. Det kan være positivt å starte samlingen med å spise og prate sammen om løst og fast. Dette løser opp stemnin­gen og kan skape enn åpen atmosfære, som gjør det lettere å komme i gang med selve gruppe­samtalen.