Ressurser

Her finner du oversikt over hvor du kan finne Bibelen på internett og andre nyttige nettsider, bibelske oppslagsbøker og materiell som kan være nyttige for bibelstudiet deres. 

Legg også merke til adresselisten, der du finner personer og organisasjoner som kan svare på spørsmål og veilede dere i studiet deres.

 

Glem ikke å søke om tilskudd til bibelgruppa

Alle grupper som bruker studieplanene dere finner på denne nettsiden har rett til å søke om statsstøtte. Vi får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, som vi fordeler videre på lokal aktivitet.   

Det er enkelt å søke! Før frammøtelister underveis, så er det meste av jobben gjort. Støtten kan dere for eksempel bruke til å kjøpe inn materiell, leie inn en innleder, dra på studietur eller dekke administrative utgifter som bevertning, husleie m.m.

Ved å søke, bidrar dere også til å opprettholde våre pedagogiske tilbud og synliggjøre mest mulig av den betydningsfulle læringsvirksomheten som drives i kristen-Norge. Hvert år sender vi inn statistikk til SSB og Kunnskapsdepartementet (KD). Jo flere timer og deltakere vi kan rapportere inn, jo lettere er det å argumentere overfor politikere at det er behov for økte bevilgninger over statsbudsjettet. For eksempel er bibelstudieplanene og denne nettsiden finanisert ved hjelp av tilskuddet fra KD, i tillegg til frivillig innsats i arbeidsgruppen.

Her finner dere informasjon om tilskuddsordningene og kan laste ned søknadsskjemaer:

Kristelig studieforbund K-stud: k-stud.no 

Bibelen på mobiltelefon

Les og slå opp i Bibelen på Bibelselskapets Nettbibelen på mobiltelefon. Den er særlig tilpasset iPhone- og iTouch-telefoner. Les mer på Bibelselskapets nettside: www.bibelen.no.  Du kan laste den ned her: http://mobil.bibel.no

 

Bibelen på internett

Les og slå opp, hør eller se ved tegnspråk Bibelen på Bibelselskapets nettside: www.bibelen.no

Hør opplesning av enkelte bibelske bøker på Fri Bibels nettside: www.fribibel.org

Elektronisk Bibel og bibelleseplan m.m. på SigveSakers nettside: www.sigvesaker.no

 

Bibelen tilrettelagt for svaksynte og blinde

Tilrettelagt Bibel med lyd, forstørret skrift eller blindeskrift kan skaffes via Kristent Arbeid blant Blinde og Svaksynte: www.kabb.no

 

Nyttige organisasjoner og kontaktpersoner

Trenger du veiledning for å komme i gang, eller råd i forbindelse ned selve studiet?

Disse kontaktene kan være til hjelp:

 

Kristelig studieforbund, K-stud, daglig leder Hege Irene Fossum (pedagog)

E-post hege.irene.fossum@k-stud.no Tlf 23 08 14 73 Mobil 996 42 684

 

Kristelig studieforbund, K-stud, studieleder Ingvar Lyche (kateket)

E-post ingvar.lyche@k-stud.no Tlf 23 08 14 72 Mobil 974 78 125

 

Baptistenes Studieråd, studieinstruktør Roger Dahl

E-post roger.dahl@baptist.no Tlf 67 10 35 67

 

Metodistkirkens studiesenter/DER, studieinstruktør Vigdis-Merete Rønnning (pedagog)

E-post vmr@metodistkirken.no Tlf 23 33 27 20

 

Pinsevennenes Studieråd, daglig leder Lillian Løitegård (sosionom/psykisk helsearbeider)

E-post post@pinsestudie.no Tlf: 33 33 38 23                        

 

Det Norske Bibelselskap, Hans Sagrusten,

Bibelbrukskonsulent

E-post: hjs@bibel.no Tlf.  47 97 64 73


Veileder og pastor Ivar Granum

E-post ivar.granum@metodistkirken.no Mobil +47 402 43 794

 

Ressurser og materiell

En Kilde til vekst. Veiledningsbok for gruppeledere, Kristelig studieforbund, K-stud, www.k-stud.no

Boka handler om studiegrupper og arbeidsmetoder, gruppeledelse og samtaleledelse, hvordan lage gode samtalespørsmål og studieplaner, konfliktløsning m.m.

 

Basisgrupper. Et ressurshefte for smågrupper, Laget - Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag:

http://issuu.com/laget/docs/basis-grupper_student

Heftet gir både veiledning om å drive smågrupper, inneholder måter å studere Bibelen på og gir forslag til aktiviteter.

 

Ressursside med materiell og ressurser for bibelstudier, Bibelselskapet: www.bibel.no

 

Ressursside for ungdom: www.smootown.no

 

Det nye testamentet Studieutgave, Bibelselskapet 2008: http://www.bibel.no/Verbum/Nettbokhandel/Bibelbruk/Studie-__og__samtale/Det-nye-testamentet-Studieutgave


Norsk Studiebibel
, Thoralf Gilbrant, Hermon Forlag 2008: www.hermon.no/index.php?page=show_book&id=6283

 

Studiebibelen. Oslo 1982

 

Din daglige studiebibel, William Barclay, Ansgar Forlag 1987

 

Bibelleseplaner, Bibelleseringen: www.bibellogos.no

 

Logos Spesial (1-5), bibelstudieopplegg for enkeltbøker i Bibelen, Bibelleseringen: www.bibelleseringen.no

 

Bibelknask. Ressurshefte for bibelarbeid i skole og menighet. Bibelleseringen i Norge i samarbeid med IKO-Forlaget: www.bibelleseringen.no/index.cgi?art=16178

 

Materiellkatalog, oversikt på K-studs nettside: http://k-stud.no/materiell/materiellkatalog 

 

Last ned Bibelen på mobilen på youversion.com. Den inneholder den norske oversettelsen NB88/07, og har mange bibelleseplaner å velge mellom. Den fungerer på de fleste nyere mobiler, og du trenger ikke bruke datagrafikk for å lese. Du kan laste den ned ved å gå til youversion.com/download