Notice: file_get_contents(): read of 8192 bytes failed with errno=21 Is a directory in /home/2/b/bibelstudie/www/shortcut.php on line 6
Bibelstudie

Vil du bli bedre kjent med Bibelen?

På denne nettsiden finner du spennende materiale som hjelper deg til å bli bedre kjent med Bibelen. Bli med på en spennende reise gjennom det Bibelske landskapet, bli kjent med de bibelske personene og sett deg inn i aktuelle bibelske temaer.

Her finner du studieplaner laget for bibelstudiegrupper (nyrevidert i desember 2010). De kan også brukes av deg som ønsker å sette deg inn i bibelstoffet på egen hånd. Du finner flere spennende metoder å studere Bibelen på og oversikt over ressurser som kan være nyttige mens du setter deg inn i bibeltekstene. Du finner også råd og tips for bibelgruppearbeid og en liste med kontaktpersoner og organisasjoner som kan hjelpe dere i gang.

Du kan fritt laste ned og bruke alt materiellet på denne siden. I tillegg kan bibelgrupper som bruker studieplanene våre søke om statstøtte til studiearbeidet sitt.


Bibelen engasjerer

Bibelen har engasjert mennesker gjennom hele historien. Den har hatt stor betydning både historisk, religiøst og kulturelt over store deler av verden, og er stadig gjenstand for forskning og debatt. I Norge utgjør Bibelen og dens verdier en stor del av kulturarven, og samfunnet er langt på vei bygd opp rundt grunnverdiene i Bibelen.

Det er laget flere teaterstykker og filmer om deler av Bibelen, og vi har mange sangskatter, kunstverk og litterære verk som er inspirert av bibeltekster. Bibelen siteres mye i bøker, artikler og taler, og er gjenstand for både kjærlighet, respekt, sinne, og humor.     

Diskusjonene om Bibelen på kafeen, i studiegruppa, i kirken, på skolen og i de mange hjem kan være både konstruktive og heftige. Bibelen gjør noe med oss fordi tekstene er sterke og utfordrende.

Innenfor kristendommen er hele Bibelen en hellig bok som er Guds ord. Man kaller også Bibelen en levende bok. Både fordi tekstene beskriver livet på en måte som mennesker i alle tider kan kjenne seg igjen i og lære noe av: Om liv og død, lykke og ulykke, tvil og tro, hat og kjærlighet, fortvilelse og håp. Tekstene gir både glede, trøst, oppmuntring og veiledning for vårt jordiske og åndeige liv. Bibelen er en levende bok ikke minst fordi Gud taler til oss gjennom Den Hellige Ånd når vi leser i den. Vi møter Gud vår Far og Hans sønn Jesus Kristus gjennom det levende ordet i Bibelen.

For svært mange mennesker verden over, er Bibelen den viktigste boka de har, ja til og med det kjæreste de eier.

Les mer om Bibelen på http://www.bibel.no/InnholdTilblivelse

 

 

 

Populær side

Hittil i år har vi allerede hatt over 14.000 treff på ressurssidene Bibelstudie.no. Det er Kristelig studieforbund (K-stud) som administrerer siden, og vi setter stor pris på at dere benytter dere flittig av våre studieressurser!

Husk at dere kan få tilskudd til bibelgrupper, cellegrupper, smågrupper o.l. som benytter dette materialet! Les mer på www.k-stud.no.

(04.08.2015)

 

Snart 500 følgere på Facebook

For oppdaterte nyheter og informasjon kan du følge oss på Facebook. Trykk på denne linken og lik siden vår! I dag er det over 470 som følger oss på facebook.

https://www.facebook.com/pages/bibelstudieno/75310938805

(04.08.2015)

 

Bibelen på hjertespråket (bibelstatistikk)

De forente bibelselskaper (UBS) samordner årlig statistikk om utgitte bibler og bibeldeler på vegne av alle organisasjoner som arbeider med bibeloversettelse. Wycliffe International utgir statistikk om prosjekter som er i gang, og om arbeid som gjenstår.

Ifølge Wycliffe international finnes det bibler, nytestamenter og bibeldeler på 2 883 språk:

• 531 språk har hele Bibelen
• 1329 språk har Det nye testamentet
• 1023 språk har minst en bok i Bibelen utgitt

Kilde: Bibelselskapet. Les mer her: http://www.bibel.no/InspirasjonMeditasjon/Fakta__om__Bibelen/statistikk

(04.08.2015)